Phân biệt Clean bill và Unclean bill (Dirty bill) trong vận chuyển đường biển

Phân biệt Clean bill và Unclean bill (Dirty bill) trong vận chuyển đường biển

Phân biệt Clean Bill và Unclean Bill (Dirty Bill) trong vận chuyển đường biển

Clean Bill of Lading (Vận đơn sạch)

Clean Bill of Lading (Vận đơn sạch), còn được gọi là Vận đơn hoàn hảo, là một loại vận đơn được hãng tàu cấp cho người gửi hàng, xác nhận rằng hàng hóa đã được nhận tốt, nguyên vẹn và không bị hư hỏng tại thời điểm giao cho hãng tàu.
Phân biệt Clean bill và Unclean bill (Dirty bill) trong vận chuyển đường biển
Phân biệt Clean bill và Unclean bill (Dirty bill) trong vận chuyển đường biển

Đặc điểm chính:

 • Không có ghi chú đặc biệt về tình trạng hàng hóa trên vận đơn.
 • Hãng tàu chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào xảy ra với hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
 • Thường được sử dụng cho các lô hàng có giá trị cao hoặc nhạy cảm.
 • Giá cước vận chuyển thường cao hơn so với Unclean Bill of Lading (Vận đơn không hoàn hảo).

Lợi ích của Clean Bill of Lading:

 • Đảm bảo quyền lợi của người gửi hàng và người nhận hàng.
 • Người nhận hàng có thể yên tâm hơn về chất lượng hàng hóa khi nhận được.
 • Dễ dàng hơn trong việc thanh toán và thương mại quốc tế.

Unclean Bill of Lading (Vận đơn không hoàn hảo)

 • Unclean Bill of Lading (Unclean B/L), là Vận đơn không hoàn hảo hoặc Vận đơn có điều kiện,
 • Là loại vận đơn do hãng tàu cấp cho người gửi hàng.
 • Thể hiện tình trạng hàng hóa có thể không hoàn hảo khi được nhận.
Phân biệt Clean bill và Unclean bill (Dirty bill) trong vận chuyển đường biển
Phân biệt Clean bill và Unclean bill (Dirty bill) trong vận chuyển đường biển

Đặc điểm chính:

 • Có ghi chú đặc biệt về tình trạng hàng hóa trên vận đơn, ví dụ như:
  • “Hàng bị rách bao bì”
  • “Hàng bị ẩm ướt”
  • “Hàng bị móp méo”
  • “Số lượng kiện hàng không khớp với khai báo”
 • Hãng tàu chỉ chịu trách nhiệm một phần hoặc không chịu trách nhiệm cho tổn thất hoặc hư hỏng
 • Tùy thuộc vào mức độ ghi chú trên vận đơn.
 • Thường được sử dụng cho các lô hàng có giá trị thấp hoặc không quá quan trọng.
 • Giá cước vận chuyển thường thấp hơn so với Clean Bill of Lading (Vận đơn sạch).

Rủi ro của Unclean Bill of Lading:

 • Người nhận hàng có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán và nhận hàng.
 • Ngân hàng có thể từ chối thanh toán theo thư tín dụng (L/C) nếu Unclean Bill of Lading không đáp ứng các yêu cầu.
 • Người nhận hàng có thể phải chịu chi phí bổ sung để sửa chữa hoặc xử lý hàng hóa bị hư hỏng.

Phân biệt Clean Bill và Unclean Bill

Clean Bill và Unclean Bill là hai loại vận đơn phổ biến trong vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Việc phân biệt hai loại vận đơn này rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi của người gửi hàng và người nhận hàng.

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa Clean Bill và Unclean Bill:

Đặc điểm Clean Bill of Lading Unclean Bill of Lading
Tình trạng hàng hóa Hàng hóa được xác nhận là tốt, nguyên vẹn và không bị hư hỏng khi được giao cho hãng tàu. Có thể bị hư hỏng, mất mát hoặc không đáp ứng điều kiện như thỏa thuận khi được giao cho hãng tàu.
Ghi chú trên vận đơn Không có ghi chú đặc biệt về tình trạng hàng hóa. Có ghi chú về tình trạng hàng hóa, ví dụ như “hàng bị rách bao bì”, “hàng bị ẩm ướt”, “hàng bị móp méo”, v.v.
Ảnh hưởng đến trách nhiệm của hãng tàu Hãng tàu chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào xảy ra. Hãng tàu chỉ chịu trách nhiệm một phần hoặc không chịu trách nhiệm

Tùy thuộc vào mức độ ghi chú trên vận đơn.

Ảnh hưởng đến giá cước vận chuyển  Cao hơn so với Unclean Bill Thấp hơn so với Clean Bill
Ứng dụng Các lô hàng có giá trị cao hoặc nhạy cảm Các lô hàng có giá trị thấp hoặc không quá quan trọng.

xem thêm các bài viết có liên quan quan:

Hãng tàu có thu phí DEM/DET hàng LCL không?

Các loại phí và phụ phí trong vận tải đường biển

Rate this post