Các loại hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển

Các loại hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển

Các loại hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển

Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển là gì?

Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển gồm những loại nào?

Các loại hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển
Các loại hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển

 

Hợp đồng vận chuyển bằng đường biển là gì?

Căn cứ Điều 145 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển như sau:

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

1. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là thỏa thuận được giao kết giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển. Theo đó người vận chuyển thu giá dịch vụ vận chuyển do người thuê vận chuyển trả và dùng tàu biển để vận chuyển hàng hóa từ cảng nhận hàng đến cảng trả hàng.

2. Hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng tiêu dùng và các động sản khác, kể cả động vật sống, container hoặc công cụ tương tự do người giao hàng cung cấp để đóng hàng được vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Hợp đồng vận chuyển bằng đường biển
Hợp đồng vận chuyển bằng đường biển

Các loại hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển

Theo Điều 146 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về các loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển như sau:

1. Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển

Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển là hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được giao kết với điều kiện người vận chuyển không phải dành cho người thuê vận chuyển nguyên tàu hoặc một phần tàu cụ thể mà chỉ căn cứ vào chủng loại, số lượng, kích thước hoặc trọng lượng của hàng hóa để vận chuyển.

Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển được giao kết theo hình thức do các bên thỏa thuận.

2.  Hợp đồng vận chuyển theo chuyến

Hợp đồng vận chuyển theo chuyến là hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được giao kết với điều kiện người vận chuyển dành cho người thuê vận chuyển nguyên tàu hoặc một phần tàu cụ thể để vận chuyển hàng hóa theo chuyến.

Hợp đồng vận chuyển theo chuyến phải được giao kết bằng văn bản.

Các bên liên quan đến hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 về các bên liên quan đến hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển như sau:

– Người thuê vận chuyển là người tự mình hoặc ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển với người vận chuyển. Trường hợp hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển, người thuê vận chuyển được gọi là người giao hàng.

– Người vận chuyển là người tự mình hoặc ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển với người thuê vận chuyển.

– Người vận chuyển thực tế là người được người vận chuyển ủy thác thực hiện toàn bộ hoặc một phần việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

– Người giao hàng là người tự mình hoặc được người khác ủy thác giao hàng cho người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

– Người nhận hàng là người có quyền nhận hàng quy định tại Điều 162 và Điều 187 của Bộ luật này.

 Chứng từ vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Chứng từ vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển theo Điều 148 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 như sau:

– Chứng từ vận chuyển bao gồm vận đơn, vận đơn suốt đường biển, giấy gửi hàng đường biển và chứng từ vận chuyển khác. Mẫu vận đơn, vận đơn suốt đường biển do doanh nghiệp phát hành và phải được gửi, lưu tại cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải.

– Vận đơn là chứng từ vận chuyển làm bằng chứng về việc người vận chuyển đã nhận hàng hóa với số lượng, chủng loại, tình trạng như được ghi trong vận đơn để vận chuyển đến nơi trả hàng. Bằng chứng về sở hữu hàng hóa dùng để định đoạt, nhận hàng.

Bằng chứng của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

– Vận đơn suốt đường biển là vận đơn ghi rõ việc vận chuyển hàng hóa được ít nhất hai người vận chuyển bằng đường biển thực hiện.

– Giấy gửi hàng đường biển là bằng chứng về việc hàng hóa được nhận như được ghi trong giấy gửi hàng đường biển; là bằng chứng của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Giấy gửi hàng đường biển không được chuyển nhượng.

– Chứng từ vận chuyển khác là chứng từ do người vận chuyển và người thuê vận chuyển thỏa thuận về nội dung, giá trị.

Nếu bạn có nhu cầu gửi hàng lẻ hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

Xem thêm:

Chứng từ bảo hiểm là gì và những điều cần lưu ý

Tất tần tật về bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu

9 cách để tiết kiệm khi gửi hàng LCL

Rate this post