Tạm xuất tái nhập là gì? Tìm hiểu về quy trình chi tiết ?

Tạm xuất tái nhập là gì? Tìm hiểu về quy trình chi tiết ?

Tạm xuất tái nhập là gì? Tìm hiểu về quy trình chi tiết ?

Tạm xuất tái nhập là gì?

Là hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và sau đó nhập khẩu lại chính hàng hóa đó vào Việt Nam trong thời hạn nhất định

Để gia công, chế biến, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng hoặc phục vụ mục đích triển lãm, hội chợ quốc tế, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học,….

Tạm xuất tái nhập là gì? Tìm hiểu về quy trình chi tiết ?
Tạm xuất tái nhập là gì? Tìm hiểu về quy trình chi tiết ?

Quy trình tạm xuất tái nhập hàng hóa

1. Xin giấy phép tạm xuất tái nhập:

 • Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ xin giấy phép tạm xuất tái nhập tại cơ quan hải quan nơi đăng ký kinh doanh.
 • Hồ sơ xin giấy phép gồm có:
  • Đơn xin cấp giấy phép tạm xuất tái nhập.
  • Hợp đồng mua bán, hợp đồng gia công, hợp đồng sửa chữa, bảo hành,…
  • Hóa đơn thương mại.
  • Danh sách đóng gói hàng hóa.
  • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có).
  • Giấy tờ khác liên quan (nếu có).

2. Xuất khẩu hàng hóa:

 • Sau khi được cấp giấy phép tạm xuất tái nhập, doanh nghiệp có thể xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài.
 • Doanh nghiệp cần làm thủ tục hải quan để xuất khẩu hàng hóa.

3. Gia công, chế biến, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng, triển lãm, hội chợ quốc tế, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học:

 • Doanh nghiệp có thể gia công, chế biến, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng, triển lãm, hội chợ quốc tế, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập tại nước ngoài.

4. Nhập khẩu hàng hóa:

 • Doanh nghiệp cần nhập khẩu lại chính hàng hóa tạm xuất tái nhập vào Việt Nam trong thời hạn nhất định được ghi trong giấy phép.
 • Doanh nghiệp cần làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa.
Tạm xuất tái nhập là gì? Tìm hiểu về quy trình chi tiết ?
Tạm xuất tái nhập là gì? Tìm hiểu về quy trình chi tiết ?

Trường hợp được phép tạm xuất tái nhập hàng hóa

1. Tạm xuất tái nhập để gia công, chế biến:

 • Hàng hóa được gia công, chế biến tại nước ngoài và sau đó được nhập khẩu lại vào Việt Nam.
 • Ví dụ:linh kiện điện tử được xuất khẩu sang Hàn Quốc để lắp ráp thành điện thoại di động, sau đó được nhập khẩu lại vào Việt Nam.

2. Tạm xuất tái nhập để sửa chữa, bảo hành:

 • Hàng hóa xuất khẩu sang nước ngoài để sửa chữa, bảo hành và sau đó nhập khẩu lại vào Việt Nam.
 • Ví dụ: ô tô  xuất khẩu sang Nhật Bản để sửa chữa động cơ, sau đó nhập khẩu lại vào Việt Nam.

3. Tạm xuất tái nhập để phục vụ triển lãm, hội chợ quốc tế:

 • Hàng hóa được xuất khẩu sang nước ngoài để tham dự triển lãm, hội chợ quốc tế và sau đó nhập khẩu lại vào VN
 • Ví dụ: sản phẩm thủ công mỹ nghệ được xuất khẩu sang Pháp để tham dự triển lãm, sau đó nhập khẩu lại vào VN

4. Tạm xuất tái nhập để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học:

 • Hàng hóa được xuất khẩu sang nước ngoài để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và sau đó nhập khẩu lại vào VN
 • Ví dụ: mẫu vật sinh học được xuất khẩu sang Hoa Kỳ để nghiên cứu, sau đó được nhập khẩu lại vào VN

5. Tạm xuất tái nhập để phục vụ mục đích khác:

 • Hàng hóa được xuất khẩu sang nước ngoài để
 • Phục vụ mục đích khác không thuộc các trường hợp nêu trên và được cơ quan hải quan cho phép.
 • Ví dụ: máy móc thiết bị xuất khẩu sang Trung Quốc để đào tạo kỹ thuật, sau đó nhập khẩu lại vào Việt Nam.

Điều kiện chung để được phép tạm xuất tái nhập:

 • Hàng hóa phải thuộc danh mục hàng hóa được phép tạm xuất tái nhập.
 • Doanh nghiệp phải có giấy phép tạm xuất tái nhập do cơ quan hải quan cấp.
 • Hàng hóa phải được nhập khẩu lại vào Việt Nam trong thời hạn nhất định được ghi trong giấy phép.
 • Hàng hóa phải được nhập khẩu lại nguyên vẹn, không thay đổi về chất lượng, số lượng, chủng loại.
 • Doanh nghiệp phải hoàn thiện thủ tục hải quan theo quy định.

Xem thêm các bài viết khác:

Các loại phụ phí trong vận tải đường biển

Dịch vụ gom hàng lẻ từ Sài Gòn đi Cảng zhengjiang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cùng Indochinapost

Các loại hợp đồng trong vận tải hàng hóa bằng đường biển

 

Rate this post