Thủ tục xuất khẩu gạo

thủ tục xuất khẩu gạo

Thủ tục xuất khẩu gạo

Gạo là mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam, sản lượng xuất khẩu lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Thái Lan, và hiện tại chúng ta vẫn tiếp tục đẩy mạnh sản lượng gạo xuất khẩu đến các nước trên thế giới. Để doanh nghiệp được xuất khẩu gạo ra nước ngoài cần trải qua 2 thủ tục chính: một là thủ tục đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo, hai là thủ tục hải quan trước khi hàng được xuất đi.

Thủ tục xuất khẩu gạo
Thủ tục xuất khẩu gạo

Thủ tục xuất khẩu gạo

-Trình tự, thủ tục:

+ Nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng xuất khẩu gạo được ký kết. Trường hợp có lý do chính đáng, thời hạn này được kéo dài thêm nhưng không quá 10 ngày làm việc.

+  Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của thương nhân, Hiệp hội Lương thực Việt Nam có trách nhiệm đăng ký hợp đồng xuất khẩu của thương nhân theo đúng quy định của Bộ Công thương nếu thương nhân đáp ứng đủ các tiêu chí đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo

+ Trường hợp không chấp thuận đăng ký, Hiệp hội Lương thực Việt Nam phải có văn bản trả lời chậm nhất trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của thương nhân và nêu rõ lý do.

* Thương nhân phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nội dung hợp đồng đã đăng ký; chỉ được thực hiện giao hàng sau khi hợp đồng đã được đăng ký theo quy định; xuất trình hợp đồng xuất khẩu đã được đăng ký với cơ quan hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu

* Nội dung hợp đồng xuất khẩu gạo: Điều 5 Thông tư 44/2010/TT-BTC

– Cơ quan đăng ký: Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Thương nhân nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện bảo đảm (hoặc chuyển phát nhanh) đến Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Hồ sơ:

– Hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo gồm:

Văn bản đề nghị đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo.

  • Bản chính hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng xuất khẩu gạo đã được ký kết.
  • Bản chính báo cáo lượng thóc, gạo có sẵn, trong đó nêu rõ tổng lượng thóc, gạo thương nhân có sẵn trong kho; địa chỉ cụ thể và lượng thóc gạo có trong mỗi kho chứa thóc, gạo của thương nhân.
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo còn hiệu lực, khi đăng ký hợp đồng lần đầu.
  • (Ngoài ra)Trường hợp để được ưu tiên theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ, thương nhân nộp thêm văn bản đề nghị ưu tiên và báo cáo tổng hợp việc mua thóc, gạo trực tiếp thông qua hợp đồng tiêu thụ nông sản ký với người sản xuất kèm theo các chứng từ liên quan để chứng minh.

Thủ tục hải quan xuất khẩu gạo

Hồ sơ hải quan gồm:

– Tờ khai hải quan

– Hợp đồng mua bán hàng hóa

– Giấy đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo;

– Hóa đơn xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có thuế xuất khẩu

– Bảng kê chi tiết hàng hoá đối với trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất

– Văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan (nếu có)

Thời hạn nộp hồ sơ hải quan:

–  Thời hạn nộp tờ khai hải quan được quy định như sau:

+  Đối với hàng hóa xuất khẩu, nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm người khai hải quan thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;

+ Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký.

+ Thời hạn nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan được quy định như sau:

Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình chứng từ có liên quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp khai hải quan điện tử, khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, trừ những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin một cửa quốc gia

Thời hạn nộp thuế xuất khẩu:

30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan (Điều 15 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015)

Xem thêm:

THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐÁ GRANITE

VẬN CHUYỂN HÀNG ĐI CANADA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

THỦ TỤC ĐĂNG KÍ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT NHẬP KHẨU

Rate this post