Thủ tục nhập khẩu ô tô về Việt Nam

thủ tục nhập khẩu ô tô

Thủ tục nhập khẩu ô tô về Việt Nam

Ô tô là phương tiện quen thuộc đối với người dân Việt Nam, khi nền kinh tế phát triển doanh thu của người dân tăng lên cũng chính là lúc nhu cầu về xe ô tô tăng lên. Việc mua ô tô nhập khẩu nguyên chiếc là xu hướng của đại đa số người sử dụng. Vậy việc nhập khẩu một chiếc xe ô tô nguyên chiếc mới 100% sẽ thực hiện như thế nào? Quy trình thủ tục nhập khẩu có khó khăn gì không.

thủ tục nhập khẩu ô tô
thủ tục nhập khẩu ô tô

Chính sách nhập khẩu ô tô nguyên chiếc

Theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng, ô tô nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng. Thủ tục kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải theo Quyết định số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

Mã Hs nhập khẩu ô tô mới

Ô tô nhập khẩu được xếp vào Nhóm 8703 và phân nhóm cụ thể sau:

 • 870310 – Xe được thiết kế đặc biệt để đi trên tuyết; xe chơi gôn (golf car) và các loại xe tương tự.
 • 870321 – – Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 cc.
 • 870322 – – Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc.
 • 870323 – – Dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc.
 • 870324 – – Dung tích xi lanh trên 3.000 cc.
 • 870331 – – Dung tích xi lanh không quá 1.500 cc.
 • 870332 – – Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 cc.
 • 870333 – – Loại dung tích xi lanh trên 2.500 cc.

Mức Thuế áp dụng khi nhập khẩu ô tô về Việt Nam

Thuế nhập khẩu (thuế tuyệt đối)

a) Đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh dưới 1.500cc.

Mô tả mặt hàng Thuộc nhóm mã số trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Đơn vị tính Mức thuế (USD)
– Dưới 1.000cc 8703 Chiếc 5.000
– Từ 1.000cc đến dưới 1.500cc 8703 Chiếc 10.000

b)Mức thuế hỗn hợp đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) thuộc nhóm 87.03 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được xác định như sau:

 • Đối với xe ô tô loại có dung tích xi lanh từ 1.500cc đến dưới 2.500cc: Mức thuế nhập khẩu = X + 5.000 USD;
 • Đối với xe ô tô có dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên: Mức thuế nhập khẩu = X + 15.000 USD;

X = Giá tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng nhân (x) với mức thuế suất của dòng thuế xe ô tô mới cùng loại thuộc Chương 87 trong mục I Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định này tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan”

Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội.

– Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Thông tư số 195/2015/TT- BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Văn phòng quốc hội Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế giá trị gia tăng

– Xe ôtô nguyên chiếc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT là : 10%.

– Ngoài ra, sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển, người nhập khẩu có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan Thuế địa phương và đăng ký lưu hành xe ô tô để sử dụng tại cơ quan Công an theo quy định.

Thủ tục nhập khẩu ô tô

Bước cuối cùng của việc thông quan hàng hóa bao giờ cũng là chuẩn bị một bộ chứng từ đầy đủ. Nhập khẩu ô tô cần nộp những chứng từ sau:

 • Commercial Invoice
 • Contract
 • Packing list
 • C/O
 • Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Nộp bổ sung những giấy tờ sau cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

 •  Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.
 • Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông vận tải cấp: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.”

Xem thêm:

THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐÁ GRANITE

Thủ tục nhập khẩu sâm và sản phẩm chiếc xuất từ sâm Hàn Quốc

Rate this post