Báo Cáo Quyết Toán Hải Quan Là Gì?

1. Báo cáo quyết toán hải quan là gì?

Báo cáo quyết toán hải quan là bảng báo cáo về tình hình sử dụng nguyên vật liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu do đơn vị hải quan quản lý, đây là báo cáo bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công và chế xuất.

Hướng dẫn cách lập báo cáo quyết toán hải quan chuẩn
Báo cáo quyết toán HQ

Báo cáo quyết toán hải quan tiếng anh là gì?

Báo cáo quyết toán HQ thường được được dùng với nhiều thuật ngữ tiếng anh như: Customs yearly report (gọi tắt là customs report); customs luquidation report hay Customs Settlement Report.

2. Những doanh nghiệp nào cần làm báo cáo quyết toán hải quan

Những doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công và chế xuất là những doanh nghiệp được miễn thuế khi nhập khẩu nguyên vật liệu, trong đó doanh nghiệp cần đối chiếu lượng nguyên liệu nhập khẩu với các thành phẩm xuất khẩu dựa trên định mức tiêu hao của nguyên vật liệu đó.

CẦN LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Do vậy, Báo cáo quyết toán HQ là mẫu báo cáo mà các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công và chế xuất bắt buộc phải thực hiện và đẩy lên cơ quan hải quan.

3. Những quy định về báo cáo quyết toán hải quan mới nhất

 • Thời hạn nộp báo cáo quyết toán HQ:

  Căn cứ theo mục 2 Khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định:

“Tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc trước khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 56 Thông tư này thông qua Hệ thống.”

 • Sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán:

  Căn cứ theo điểm b mục 2 Khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định:

“Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo quyết toán thì được sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán và nộp lại cho cơ quan hải quan.

Hết thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tổ chức, cá nhân mới phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo quyết toán thì thực hiện việc sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan và bị xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”

 • Mức xử phạt chậm nộp báo cáo quyết toán HQ:

  Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Nếu là cá nhân thì mức phạt tiền bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức.

– Căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định:

“3 Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Không nộp báo cáo quyết toán, báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định;”

– Căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định:

“3. Mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức:

a) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền đối với tổ chức, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;”

4. So sánh báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

Cả báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán đều có thời hạn nộp là chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tuy nhiên: Đây là hai loại báo cáo khác nhau của doanh nghiệp, một doanh nghiệp có thể phải thực hiện một hoặc đồng thời cả hai loại báo cáo này.

Doanh nghiệp sẽ nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế, còn Báo cáo quyết toán hải quan thì sẽ nộp cho cơ quan Hải quan.

Thông thường, doanh nghiệp nào cũng phải làm báo cáo tài chính, trong khi đó, báo cáo quyết toán hải quan chỉ yêu cầu đối với các loại hình doanh nghiệp miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu như doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công và chế xuất.

Người ta có thể hiểu, báo cáo tài chính là hạch toán các vấn đề liên quan đến tiền, tình hình tài chính của đơn vị, trong khi báo cáo quyết toán thì liên quan nhiều đến hàng hóa, lượng nhập khẩu, chủ yếu là nguyên vật liệu.

Cách tra soát số liệu báo cáo quyết toán hải quan chuẩn nhất
So sánh báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

5. Phần mềm báo cáo quyết toán HQ là gì?

Hiện nay, các doanh nghiệp thường sử dụng phần mềm ECUS5 VNACCS của công ty Thái Sơn là Phần mềm báo cáo quyết toán HQ, xử lý số liệu và truyền thông tin lên cơ quan Hải quan.

6. Cách làm báo cáo quyết toán hải quan

Cách làm báo cáo quyết toán hải quan có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tổng hợp số liệu từ các bộ phận từ bộ phận kho, kế toán và XNK

Bước 2: Tập hợp số liệu từ bước 1, lập bảng thống kê về nguyên vật liệu, thành phẩm, xác định số liệu tồn đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ, tồn cuối kỳ và lập bảng Báo cáo quyết toán

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ để lập báo cáo quyết toán hải quan

Hồ sơ để lập báo cáo quyết toán bao gồm:

 • Chứng từ về nguyên vật liệu nhập khẩu: Hợp đồng, Packing list, invoice,…
 • Định mức và các điều chỉnh
 • Tờ khai Hải quan nhập khẩu, Tờ khai Hải quan xuất khẩu
 • Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên vật liệu, sản phẩm
 • Các chứng từ về phế liệu, phế thải
 • Bảng báo cáo tài chính, các khoản hạch toán kế toán liên quan
 • Chứng từ chứng minh đã xử lý nguyên vật liệu dư thừa sau khi kết thúc kỳ năm tài chính
Khai báo cáo quyết toán
Cách làm báo cáo quyết toán HQ

7. Cách kiểm tra báo cáo quyết toán hải quan

Thông thường, nếu kiểm tra báo cáo quyết toán HQ, bạn có thể thực hiện kiểm tra các nội dung sau:

– Kiểm tra về định mức

– Kiểm tra về tình hình tồn kho nguyên liệu, vật tư và hàng hóa xuất khẩu tại doanh nghiệp, sẽ xuất hiện 3 trường hợp:

 • Không có chênh lệch
 • Chênh lệch thừa về lượng tồn kho  giữa doanh nghiệp và số liệu đã kê khai hải quan
 • Chênh lệch thiếu về lượng tồn kho  giữa doanh nghiệp và số liệu đã kê khai hải quan

Đọc thêm:

DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU BU PRANG (ĐẮK NÔNG)- O RAING (MUNDULKIRI, CAMPUCHIA)

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ (LCL) bằng đưởng biển từ Hồ Chí Minh đi Shanghai uy tín, giá rẻ

Rate this post