Phí CIC là gì? Khi nào thì bị tính phí CIC?

Phí CIC là gì? Khi nào thì bị tính phí CIC?

Phí CIC là gì?

Phí CIC là viết tắt của Container Imbalance Charge, hay còn gọi là phí mất cân bằng container hoặc phí phụ trội hàng nhập. Đây là một loại phí vận chuyển biển do các hãng tàu thu nhằm mục đích bù đắp chi phí vận chuyển container rỗng từ nơi có dư thừa container rỗng đến nơi có nhu cầu container rỗng để đóng hàng xuất khẩu.

Có nhiều quốc gia nhập siêu như Việt Nam, Mỹ, EU… sẽ có lượng container rỗng lớn sau khi nhập khẩu. Ngược lại, các quốc gia xuất siêu như Trung Quốc, Ấn Độ… lại cần nhiều container rỗng để đóng hàng xuất khẩu.

Do đó, việc điều chuyển container rỗng từ nơi không có nhu cầu, tới nơi có nhu cầu sẽ phát sinh chi phí cho hãng tàu, nên hãng tàu mới thu thêm phí CIC để bù đắp lại và có thể được xem như một phần của phí container. Phí CIC sẽ phát sinh tùy theo thời điểm trong năm, thời điểm mất cân bằng nhiều thì hãng tàu thu còn cân bằng thì không thu.

Hiện nay, mức phí CIC dao động trong khoảng từ 85 USD/cont 20 feet đến 170 USD/cont 40 feet, và cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm cụ thể.

Phí CIC là gì?
Phí CIC là gì?

Khi nào thì phát sinh phí CIC

Phí CIC (Container Imbalance Charge – Phí mất cân bằng container) phát sinh trong những trường hợp sau:

 • Sự mất cân bằng giữa lượng container xuất khẩu và nhập khẩu: Khi lượng container xuất khẩu từ một khu vực nào đó cao hơn nhiều so với lượng container nhập khẩu, sẽ dẫn đến tình trạng thiếu container rỗng tại khu vực đó để đóng hàng xuất khẩu. Để vận chuyển container rỗng từ nơi dư thừa đến nơi thiếu hụt, hãng tàu sẽ thu phí CIC từ người nhập khẩu để bù đắp chi phí này.
 • Chuyển container rỗng theo tuyến đường vòng: Do một số tuyến đường biển có lượng container xuất khẩu cao hơn so với lượng container nhập khẩu, hãng tàu có thể phải vận chuyển container rỗng theo tuyến đường vòng để đáp ứng nhu cầu đóng hàng xuất khẩu. Phí CIC sẽ được áp dụng trong trường hợp này để bù đắp chi phí vận chuyển container rỗng theo tuyến đường vòng.
 • Thay đổi lịch trình tàu: Nếu lịch trình tàu thay đổi đột ngột, dẫn đến việc container rỗng bị di chuyển đến nơi không cần thiết, hãng tàu có thể thu phí CIC để bù đắp chi phí di chuyển này.

Storage Container Sizes: Dimensions, Types and Cost | BigRentz

Ai là người chịu phí CIC?

Việc xác định ai là người chịu phí CIC (Container Imbalance Charge – Phí mất cân bằng container) phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Điều khoản hợp đồng: Theo nguyên tắc chung, người chịu trách nhiệm trả phí CIC là người mua hàng (consignee). Tuy nhiên, hai bên có thể thỏa thuận để người bán hàng (shipper) chịu trách nhiệm chi trả. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ các điều khoản hợp đồng để xác định rõ ràng ai sẽ là người chịu phí CIC.
 • Thời điểm phát sinh phí:
  • Trước khi đóng hàng: Nếu phí CIC phát sinh do thiếu container rỗng tại khu vực xuất khẩu, người mua hàng thường sẽ là người chịu trách nhiệm chi trả.
  • Sau khi hàng hóa đến cảng nhập khẩu đầu tiên: Nếu phí CIC phát sinh do hãng tàu cần di chuyển container rỗng đến nơi khác, người nhận hàng có thể sẽ là người chịu trách nhiệm chi trả.
 • Quán lệ thương mại: Ở một số quốc gia hoặc khu vực, có thể có những quy định hoặc quán lệ thương mại riêng về việc ai sẽ chịu phí CIC.
Ai là người chịu phí CIC?
Ai là người chịu phí CIC?

Cách tính phí CIC vào trị giá tính thuế

Cách tính phí CIC vào trị giá tính thuế theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính Việt Nam như sau:

1. Phí CIC được xem là khoản phải cộng vào trị giá tính thuế theo quy định tại:

 • Điểm g) Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về các khoản điều chỉnh cộng.
 • Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về cách xác định trị giá hải quan.

2. Cụ thể, phí CIC được tính vào trị giá tính thuế khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phí CIC liên quan trực tiếp đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên.
 • Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh việc thanh toán phí CIC.
 • Phí CIC được thể hiện riêng biệt trên hóa đơn, chứng từ.

3. Công thức tính phí CIC vào trị giá tính thuế

Trị giá tính thuế sau khi cộng phí CIC = Trị giá CIF + Phí CIC

Trong đó:

 • Trị giá CIF: Là trị giá cước phí vận chuyển và bảo hiểm (Cost, Insurance and Freight) đã được cộng vào trị giá FOB (Free On Board) để xác định trị giá hải quan.
 • Phí CIC: Là số tiền phí CIC thực tế đã thanh toán.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp nên lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc thanh toán phí CIC để làm căn cứ kê khai thuế nhập khẩu.
 • Trường hợp phí CIC được thanh toán cùng với cước phí vận chuyển và bảo hiểm, doanh nghiệp cần phân bổ riêng biệt số tiền phí CIC để tính vào trị giá tính thuế.

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI NẾU BẠN MUỐN GỬI HÀNG LCL!

Xem thêm:

Kho CFS là gì? Vai trò của kho CFS

Các loại hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển

Manifest trong vận tải đường biển là gì?

Rate this post